Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich

06-11-2020

Umowa Partnerstwa oraz Założenia do Krajowego Planu Odbudowy były przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich, które - w formie wideokonferencji - odbyło się w dniu 4 listopada 2020 r.

Stronę rządową reprezentowali: Mołgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Oprócz stałych członków Zespołu i ekspertów posiedzeniu udział wzięła Edyta Sznajder, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Wiceminister M. Jarosińska-Jedynak przypomniała, że w ramach funduszy europejskich oprócz Wieloletnich Ram Finansowych, działa Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) oraz instrument dodatkowy – REAT-EU. Do wdrażania funduszy na nową perspektywę finansową 2021-2027 niezbędna jest Umowa Społeczna - dokument określający warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy. Przedstawiła i szczegółowo omówiła prezentację nt. Umowy Partnerstwa w perspektywie finansowej 2021–2027.

Poinformowała, że dokument przygotowany z udziałem partnerów społecznych, po akceptacji przez Radę Ministrów, będzie stanowić mandat negocjacyjny pomiędzy Polską a Komisją Europejską. 19 listopada br. odbędzie się konferencja otwierająca konsultacje społeczne i wtedy najpóźniej tekst Umowy Partnerstwa zostanie udostępniony. Podkreśliła rolę  partnerów społecznych oraz  ich udział w grupach roboczych wypracowujących zakres wsparcia w poszczególnych celach. Prace grup roboczych zostaną jak najszybciej wznowione, tym bardziej że w trakcie konsultacji społecznych na pewno niektóre kwestie będą wymagały uzupełnienia.

Środki z Funduszu REACT-UE, będące elementem Europejskiego Planu Odbudowy, mają  być przeznaczone na działania antyepidemiczne związane z wystąpieniem COVIDU. Instrument ten, z kwalifikowalnością na koniec 2023 r., będzie uzupełniał obecne programy operacyjne na wsparcie sektorów: zdrowia, infrastruktury energetycznej, transformacji cyfrowej oraz grantów dla przedsiębiorców.

W dalszej swojej wypowiedzi Wiceminister stwierdziła, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla Polski alokacja wynosi ponad 57 mld euro. Część tych środków jest ukierunkowana i musi być przeznaczona na zieloną transformację i cyfryzację. Niebawem rozpoczynają się rozmowy z Komisją Europejską na temat poszczególnych obszarów oraz finalnego wyglądu KPO.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: