Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

foto MRPiT

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

27-11-2020

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii - Jarosław Gowin przewodniczył posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się  26 listopada 2020 r. w formie wideokonferencji. W posiedzeniu udział wzięła odpowiedzialna za dialog społeczny wiceminister Olga Semeniuk. 

Podczas spotkania dyskutowano nad przekazanym do konsultacji społecznych projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który m.in. uchyla wprowadzone w marcu br.  rozwiązania dotyczące powoływania i odwoływania przez Prezesa Rady Ministrów członków Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni poparli proponowane przez Rząd rozwiązania.
W dalszej części posiedzenia omówiono założenia i koncepcję prac nad umową społeczną. Premier J. Gowin przedstawił propozycje obszarów do dyskusji w ramach umowy społecznej: obszar pracy i gospodarki oraz tryb prac.  Uzgodniono rozpoczęcie prac nad umową społeczną.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: