Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia

30-03-2021

29 marca 2021 roku odbyło się, w formie wideokonferencji, posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. W posiedzeniu wziął udział Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W pierwszej części posiedzenia omawiano stan pomocy społecznej w Polsce.  Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poinformowała o wsparciu finansowym dla Domów Pomocy Społecznej  udzielonym przez rok trwania pandemii. Poinformowała także, że obecnie zaszczepiono ok. 73% mieszkańców oraz ok. 43% pracowników DPS-ów.

Kolejnym omawianym tematem była rola lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia. Przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła prezentację pn. Lecznictwo uzdrowiskowe. W prezentacji zawarto informacje dotyczące wartości umów i pobranego ryczałtu w latach 2020-2021 oraz dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium RP stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie stanu epidemii.

Dalsza dyskusja dotyczyła programu rehabilitacji dla osób po przebytym zakażeniu COVID. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia poinformował, że program rehabilitacji będzie podzielony na 2 części: pierwszą część będzie stanowiła fizjoterapia ambulatoryjna i domowa, drugą częścią będzie rehabilitacja stacjonarna. Program zostanie uruchomiony na polecenie Ministra Zdrowia w ciągu najbliższych dni.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-04-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: