Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść
zdjęcie Marleny Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Marlena Maląg - Minister...

Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego

07-09-2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg  została wyznaczona przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego do przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego na kadencję 2020/2021.

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma działać na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz przedstawiciele strony rządowej – członkowie Rady Ministrów wskazani przez Prezesa Rady Ministrów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: