Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia

02-09-2021

1 września 2021 r. odbyło się, w formie hybrydowej, posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. W posiedzeniu wzięli udział: Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych; Pan Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił informacje na temat przebiegu wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Poinformował, że wg stanu na 13 sierpnia 2021 roku zgłoszono do Narodowego Funduszu Zdrowia 255 000 etatów będącymi beneficjentami wzrostu wynagrodzeń. Miesięczny koszt realizacji ustawy wynosi 304 271 468 zł.

Kolejny omawiany punkt posiedzenia dotyczył projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Minister Maciej Miłkowski poinformował, że podczas konsultacji zgłoszono 1350 uwag do projektu ustawy. Następnie przedstawił harmonogram prac nad projektem.

Dalsza dyskusja dotyczyła zakresu przedmiotowego badania ankietowego na temat średnich poziomów wynagrodzeń w podmiotach leczniczych.

Ostatnim punktem posiedzenia było głosowanie Stanowska strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie publicznego finansowania systemu ochrony zdrowia. Stanowisko zostało przyjęte.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: