Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia

21-09-2021

16 września 2021 roku odbyło się, w formie hybrydowej, posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. W posiedzeniu wzięli udział: Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia; Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Filip Nowak, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych; Pan Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił informacje na temat przebiegu wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Poinformował, że regulacjami zostało objętych dodatkowo 9 000 osóba liczba zgłoszonych podmiotów zwiększyła się z 9 500 do 9 800. Zaznaczył, że miesięczny koszt realizacji ustawy nie uległ istotnym zmianom ze względu na korekty sprawozdań składanych przez pracodawców.

Kolejnym omawianym tematem była informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat realizacji Polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ w zakresie jednorazowego świadczenia dodatkowego w wysokości 5 000 zł dla pracowników niemedycznych za pracę w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARSCoV-2. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że wojewódzkie oddziały NFZ zawarły 1 329 umów o przekazanie środków na realizację dodatków z 711 podmiotami. Liczba zgłoszonych osób uprawnionych do otrzymania dodatku, wg stanu na 13 września 2021 r.,  wynosiła 34 465. Do 13 września br. Narodowy Fundusz Zdrowia na jednorazowe świadczenie dodatkowe wypłacił łącznie 197 000 585 zł.

Dalsza dyskusja dotyczyła ścieżki wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w kontekście nakładów na zdrowie przewidzianych w „ustawie 7% PKB”. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia poinformował, że w wyniku realizacji ustawy, w latach 2022-2027 do systemu ochrony zdrowia wpłyną dodatkowe środki w wysokości 82 mld 820 mln zł.

do góry Ostatnia modyfikacja: 03-12-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: