Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Warsztaty regionalne dla MSP - rozwijanie biznesu w czasach zmiany w duchu społecznej odpowiedzialności

24-09-2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Grupą Profesja uruchamiają cykl bezpłatnych warsztatów regionalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pomogą rozwijać biznes w czasach zmiany w duchu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

W dniach 5 i 8 października br. odbędą się pierwsze warsztaty przeznaczonych dla MŚP z Wielkopolski.

Zapisy i szczegóły projektu na stronie: https://grupaprofesja.com/csr-i-innowacje-dla-zrownowazonego-rozwoju/

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat kluczowych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Program warsztatów zostanie zrealizowany z wykorzystaniem kluczowych dokumentów regulacyjnych i poza regulacyjnych stanowiących wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania standardów społecznej i środowiskowej odpowiedzialności.

Warsztaty są inspiracją dla przedsiębiorców do szerszego analizowania prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz kształtowania przyszłych kierunków rozwoju w poszanowaniu standardów odpowiedzialnego biznesu. Pozwolą nie tylko na zdobycie wiedzy z zakresu oczekiwań społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem odpowiedzialnych praktyk rynkowych, ale także dopasować zestaw narzędzi i standardów do zastosowania w praktyce, biorąc pod uwagę specyfikę branży.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: