Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

24-09-2021

Z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 23.09.2021 r. odbyło się  posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.

W pierwszej części spotkania dyskusja dotyczyła emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury. Zgodnie z art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota najniższej emerytury od 1 marca 2020 r. wynosi 1 200,00 zł. Emerytura podwyższona do tej wysokości przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i posiadały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. W przypadku, gdy emeryt nie posiada wymaganego stażu, jego emerytury nie podwyższa się do wysokości najniższej. Stąd też coraz częściej pojawiają się emerytury wypłacane w wysokości niższej niż najniższa, co jest dużym obciążeniem dla systemu.

W toku dyskusji dotyczącej ewentualnego uregulowania problemu tzw. „emerytur groszowych” zwrócono uwagę na konieczność rozstrzygnięcia niektórych kwestii dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, w tym na sam status emeryta, kwestię ubezpieczenia zdrowotnego, czy też ochrony praw nabytych. Zaproponowano też np. wprowadzenie minimalnego okresu zatrudnienia dającego prawo do wypłaty świadczenia.

Dalsza dyskusja dotyczyła projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracował Zespół roboczy zespołu ds. emerytur pomostowych. Świadczenie to (o charakterze okresowym, przysługujące do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) skierowane jest do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nowelizacja wzmacnia ochronę ubezpieczonych, występujących o ustalenie prawa do emerytury pomostowej. Ustalenie tego prawa zależy bowiem przede wszystkim od posiadania przez ubezpieczonego wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Dyskusja na oba tematy będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: