Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

15-11-2021

10 listopada  2021 r.  w formie wideokonferencji,odbyło się spotkanie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej, któremu przewodniczył Pan Tomasz Ludwiński – Przewodniczący Podzespołu. Strona rządowa była reprezentowana przez Panią Annę Chałupa – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Strona rządowa przedstawiła  sytuację dotyczącą

  • prowadzonych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec zwyczajnych pracowników, a kadry kierowniczej (skala porównawcza) w skarbowości,
  • wyników badań obciążenia pracą w urzędach skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej - tzw. etatyzację.

Następnie omówiono dodatki motywacyjne i system ich dystrybucji. Związki zawodowenegatywnie odniosły się do faktuże projekt zasad podziału dodatku motywacyjnego nie był przedmiotem jakichkolwiek rozmów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w ramach Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Krajowej Administracji Skarbowej. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 03-12-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: