Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

17-11-2021

15 listopada 2021 roku odbyło się, w formie wideokonferencji, posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. W posiedzeniu wzięli udział: Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia przedstawił sprawozdanie po spotkaniu eksperckim dotyczącym analizy tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19. Poinformował, że odbyły się 2 spotkania, podczas których zostało przygotowane opracowanie merytoryczne. Zaproponowano w nim wypracowanie 4 kategorii grup ryzyka związanego z zakażeniem COVID-19: niskie, średnie, wysokie oraz bardzo wysokie, a także zróżnicowanie stosowania środków ochrony osobistej przez pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19 zależnie od grup ryzyka. Następnie eksperci strony pracowników wskazali aspekty wymagające doprecyzowania. Dotyczą one m.in.: określenia czasu pracy w kombinezonach, kwalifikacji przez lekarza medycyny pracy przed przystąpieniem do pracy przy pacjentach z podejrzeniem i zakażeniem COVID-19, uznania pracy na oddziałach COVID jako pracy w warunkach szczególnych oraz o szczególnym charakterze, dostępu do poradnictwa zdrowia psychicznego oraz dodatkowych urlopów dla pracowników pracujących na oddziałach COVID. Ustalono, że odbędą się kolejne spotkania w celu omówienia zgłoszonych przez ekspertów propozycji.

Dalsza dyskusja dotyczyła wyjaśnienia wątpliwych kwestii związanych z wypłatą dodatków za pracę w warunkach covid poszczególnym pracownikom na zasadach obowiązujących dotychczas oraz omówienie nowego Polecenia MZ w sprawie dodatków Covid-19. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił istotne zmiany wprowadzone nowym Poleceniem Ministra Zdrowia. Należą do nich: wprowadzenie kryterium czasowego na wprowadzenie korekt do informacji o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku i wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatku, oraz wprowadzenie godzinowego rozliczania czasu pracy przy pacjencie z podejrzeniem i zakażeniem COVID-19.

W dalszej części posiedzenia omówiono sytuację podmiotów leczniczych w związku z kolejną falą zachorowań na Covid-19 oraz koniecznością zwrotu środków pobieranych zaliczkowo (1/12) i brakiem możliwości odpracowania pobranych kwot. Dyskutowano także na temat rozliczania usług za pacjentów z obniżoną saturacją po 13 dobie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 03-12-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: