Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego

20-12-2021

16 grudnia 2021 r, w formie online,odbyło się posiedzenie Zespołu z udziałem Marka Gróbarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marcina Ociepy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ireneusza Zyska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Spotkanie prowadził Maciej Styczyński z MinisterstwaInfrastruktury.

 

Przedstawiciele  Ministerstwa Klimatu i Środowiska, omówili rozwój branży offshore.Przedstawiciele kluczowych ministerstw oraz branży, która będzie budować morskie farmy wiatrowe w polskiej części Morza Bałtyckiego, podpisali dokument o nazwie Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Podkreślono iż  nadrzędnym celem ww. Porozumienia jest maksymalizacja tzw. local content, czyli udziału krajowych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Stronami porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Strona związkowa  zgłosiła  wniosek o pilne powołanie zespołu ekspertów, składającego się z przedstawicieli rządu,, deweloperów, pracowników i pracodawców Polskiego Przemysłu Stoczniowego oraz rozpoczęcie prac nad Polityką Przemysłową Sektora Technologii Morskich w Polsce. Wniosek został przyjęty przez Zespół jednogłośnie.

Następnie przedstawiono proces budowy, promów pasażersko-samochodowych w ramach programu „Batory”, który znajduje się w Strategii na rzeczOdpowiedzialnego Rozwoju. Promy budowane w ramach projektu inwestycyjnego będą jednostkami nowoczesnymi, posiadającymi rozwiązania konstrukcyjne i napędowe przyjazne środowisku a jednocześnie ekonomiczne i dostosowane do potrzeb rynku. Nowe jednostki promowe przeznaczone będa dla polskich armatorów.

Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o budowie fregat dla Marynarki Wojennej RP w ramach programu „Miecznik”, który zawarto w Planie ModernizacjiTechnicznej na lata 2021 – 2035. Planowane jest pozyskanie trzech okrętów obrony wybrzeża kr. „MIECZNIK”. Okręty te mają zastąpić wycofywane ze służby jednostki.

                                                                                                        

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: