Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. funduszy europejskich

22-12-2021

Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Jacek Żalek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wzięli udział w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich. Spotkanie odbyło się 21 grudnia 2021 r. i przebiegało w formie wideokonferencji.
Piotr Krasuki Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiPR poinformował o przebiegu konsultacji dotyczących projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Wskazał główne założenia Programu: lepsza polityka dla rozwoju społecznego; rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi; równe szanse dla osób z niepełnosprawnościami; zdrowie; szkolnictwo wyższe i nauka; innowacje społeczne oraz pomoc techniczna. Wymienił obszary wspierania dialogu społecznego, którymi są m.in. równość w miejscu pracy; godzenie życia zawodowego z prywatnym; bezpieczne warunki pracy; dostępność produktów i usług; aktywność zawodowa; transformacja energetyczna oraz cyfryzacja i automatyzacja w gospodarce, edukacji i rynku pracy. Dalej przedstawił metody wspierające dialog społeczny. Nadmienił, że alokacja która jest zapisana w procedowanym projekcie Programu FERS dotycząca wzmacniania dialogu społecznego i budowania zdolności partnerów społecznych przewidziana jest na około 252 mln. zł.

W dalszej części spotkania MFiPR przedstawiało informację dotyczącą konsultacji projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Poinformowano, że procedowany projekt został 10 listopada br. przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i skierowany do Rządowego Centrum Legislacji.

Następnie Monika Dołowiec – zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w MRFiPR przedstawiła aktualny stan prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Poinformowała, że od połowy października br. ponownie trwa dyskusja z Komisją Europejską nad kształtem KPO. Rozmowy toczą się m.in. wokół „kamieni milowych” związanych z reformą sądownictwa oraz na poziomie „technicznym”. Obecnie przygotowywany jest tekst KPO, który będzie odzwierciedlał ustalenia z KE. Prowadzone są również prace nad przygotowaniem porozumień instytucjonalnych, które będą podpisywane przez ministra funduszy i polityki regionalnej z poszczególnymi resortami odpowiedzialnymi za inwestycje.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: