Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia

11-01-2022

W dniu 10 stycznia 2022 r. pod przewodnictwem Pani Krystyny Ptok (FZZ) – w formie wideokonferencji – odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia. Stronę rządową reprezentowali: Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Piotr BromberPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarnyodnośnie bezpieczeństwa lekowego  Polski,  nad następującymi zagadnieniami:

Na wstępie odbyła się dyskusja,

  • omówienie obecnego stanu polskiego przemysłu farmaceutycznego i wpływu COVID-19 na działalność producentów leków;
  • omówienie statusu procedowania przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy w kontekście komponentu Zdrowie;
  •  możliwe formy wsparcia dla działań przywracających produkcję aktywnych składników farmaceutycznych (API), surowców oraz półproduktów (w celu uniezależnienia od importu z rynków azjatyckich);
  •  stworzenie optymalnych warunków administracyjnych i regulacyjnych, pozwalających na efektywne inwestycje w sektorze farmaceutycznym;
  • stworzenie systemu zachęt dla zwiększenia w Polsce produkcji farmaceutycznej;
  • budowanie zaplecza naukowego i technologicznego dla rodzimego przemysłu farmaceutycznego (inicjatywy w zakresie współpracy przemysłu z uniwersytetami w obszarze prac badawczo-rozwojowych, platform badawczych itp.). 

Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego omówił aktualne funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie kolejnej fali pandemii – kwestie organizacyjne, finansowe, pracownicze, obszar bezpieczeństwa żywności, kontrole.

Następnie odbyła się dyskusja nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846). Ponieważ ww. projekt budzi szereg kontrowersji, Zespół przedstawi swoją opinię.

Następne posiedzenie Zespołu odbędzie się 24 stycznia 2022 roku.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: