Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

13-01-2022

11 stycznia 2022 r. odbyło się, w formie hybrydowej, wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. W spotkaniu wzięli udział: Pan Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Pan Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pan Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Podczas spotkania omawiano kwestie dotyczące Transformacji Energetyki i wydzielenia aktywów węglowych – NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego). Minister Piotr Pyzik przypomniał, że zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas wspólnego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego w dniu 10 czerwca 2021 r. powołano zespół negocjacyjny, w ramach którego prowadzone były prace nad wypracowaniem rozwiązań do umowy społecznej dla sektora elektroenergetycznego. Projekt Umowy Społecznej został przekazany przez stronę społeczną do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 23 sierpnia 2021 roku. W Umowie mają znaleźć się zapisy dotyczące m.in. zabezpieczenia socjalnego pracowników, inwestycji w czyste technologie węglowe oraz powołania wnioskowanego przez stronę społeczną, tzw. Funduszu Transformacji Energetyki Polskiej. W 2021 roku odbyło się 7 posiedzeń Zespołu negocjacyjnego, a następnie od września 2021 r. prace prowadzono w ramach trzech zespołów eksperckich: ds. rozwiązań z obszaru prawa pracy, ds. rozwiązań legislacyjnych oraz ds. kwestii związanych z transformacją regionów.

W toku dyskusji ustalono, że prace nad wypracowaniem rozwiązań do umowy społecznej dla sektora elektroenergetycznego będą prowadzone w dotychczasowej formule. Efekty prac zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: