Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

OBRADY TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DS. SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH PRZED WAKACJAMI

14-07-2009

Trójstronna Komisja ds. Społeczno- Gospodarczych, podczas obrad 13 lipca 2009 r. przyjęła uchwałę nr 35 w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 roku. Posiedzenie, któremu przewodniczył Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie. W obradach uczestniczyła Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, począwszy od 1 stycznia 210 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 1317 zł. co, jak poinformowała Pani Jolanta Fedak, stanowi 41,8% średniego wynagrodzenia.

Trójstronna Komisja nie uzgodniła wspólnego stanowiska w kwestii wysokości średniorocznego wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Zgodnie z propozycją rządową nominalnie wynagrodzenia wzrosną o 1 punkt procentowy. Strona społeczna przypomniała również o konieczności wypracowania mechanizmu i ścieżek dojścia do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz zweryfikowania kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej.

Podczas obrad odbyła się dyskusja na temat stanu realizacji pakietu działań antykryzysowych. Pani J. Fedak poinformowała, że ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i pracodawców znajduje się w Senacie i jej zdaniem powinna zostać jak najszybciej uchwalona, z uwagi na kondycję polskich przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z przewidzianych tam instrumentów pomocowych. Rząd skierował również do konsultacji projekt ustawy dot. rozwiązania w sprawie pakietów socjalnych. Podobnie zrealizowane zostały uzgodnienia dot. zwolnień z podatków pomocy udzielanej zakładowych i związkowych funduszy socjalnych, a w tym tygodniu zostanie skierowany do konsultacji również projekt ustawy o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń.

J. Fedak poinformowała, że w kwestii pomocy najuboższym, uruchomiony został program z Funduszu Pracy na walkę z kryzysem w odniesieniu dla najbiedniejszych osób. Ponieważ zapotrzebowanie samorządów na te środki było ograniczone, część kwoty skierowano na działania dot. samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, a w drugim półroczy będą uruchomione na ten cel kolejne środki.

Strona związkowa nie identyfikuje się z propozycjami projektów aktów prawnych, które ich zdaniem nie oddają ducha porozumienia z 13 lutego 2009 r. Strona pracodawców natomiast, chociaż również nie jest do końca usatysfakcjonowana efektem uznała, że taka jest właśnie cena kompromisu i rząd realizuje pakiet, w części gdzie osiągnięte zostało porozumienie partnerów społecznych.

W. Pawlak zaproponował również, aby partnerzy społeczni przedstawili stanowiska, do propozycji prywatyzacji spółek skarbu państwa w formie spółek pracowniczy i menadżerskich. Sprawa będzie przedmiotem dyskusji kolejnych obrad Trójstronnej Komisji.

 

Posiedzenie KT

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: