Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Prezydent podpisał pakiet antykryzysowy

03-08-2009

29 lipca 2009 r. Prezydent RP podpisał ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ustawa – jeden z najważniejszych elementów rządowego pakietu antykryzysowego – w całości przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest rezultatem kilkumiesięcznych negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 

 

Zgodnie z zapowiedziami Pani Jolanty Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, która przez cały okres prac pilotowała proces legislacyjny, ustawa wchodzi w życie możliwie najszybciej, tak by z jej instrumentów mogli skorzystać przedsiębiorstwa i pracownicy, którzy skutki kryzysu już odczuwają. Wprowadzone przepisy, zgodnie z deklaracją Pani Czesławy Ostrowskiej, Podsekretarz Stanu w MPiPS, sprawującą merytoryczny nadzór nad przygotowaniem ustawy, obejmują te obszary, co do których była pełna zgoda partnerów społecznych.

 

Przyjęte w tym akcie legislacyjnym rozwiązania dotyczą obszarów związanych z prawem pracy i rynkiem pracy. Nowe przepisy zakładają m.in. bezpośrednią pomoc dla pracowników wykorzystujących urlopy postojowe na szkolenia (stypendia). Dla zatrudnionych adresowane jest również ograniczenie stosowania umów na czas określony – maksymalnie do 2 lat.

Z pomocy będą mogły skorzystać również przedsiębiorstwa, które w wyniku kryzysu odczuwają przejściowe trudności finansowe. Otrzymają one m.in. wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub ze środków Funduszu Pracy na utrzymanie miejsc pracy. Ponadto wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, daje im możliwość tworzenia harmonogramu pracy zgodnie z pakietami zamówień.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: