Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

03-09-2009

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego zaprosza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny rezultatów miękkich projektu systemowego  Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.1 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego.

 

Głównym celem ewaluacji jest ustalenie, w jakim stopniu wśród osób oraz instytucji objętych działaniami realizowanymi w ramach projektu ,,Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” osiągnięte zostały zakładane rezultaty miękkie tego projektu.

 

Badanie będzie miało również na celu:

-         poprawę jakości planowanych projektów

-         usprawnienie procesu podejmowania decyzji w ramach projektu,

-         pogłębienie odpowiedzialności za projekt wśród osób oraz instytucji zaangażowanych w jego realizację.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty oraz oczekiwań DDP w zakresie przedmiotowego badania ewaluacyjnego znajdą Państwo w załączniku.

Zamówienie będzie realizowane poniżej ustawowego progu 14 tys. euro.

 

Ofertę należy przesłać do dnia 14 września 2009 r. na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz na adres elektroniczny: z kopią do

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobami: Panią Anną Rosiak tel.        (22) 661-16-54       lub Panią Zuzanną Sentkowską tel.       (22) 661 1688  

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: