Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Informacja z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 7 września 2009 w CPS "Dialog"

07-09-2009

Informacja z posiedzenia wspólnego zespołów problemowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych: ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy dotycząca wysokości maksymalnego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców na 2010 rok, plany prywatyzacyjne oraz polityka transportowa państwa, były głównymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Posiedzeniu, które odbyło się 7 września 2009 r. przewodniczył Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki. W obradach uczestniczyła Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Adam Ambrozik, KPP poinformował o ustaleniach ze wspólnego posiedzenia zespołów na temat projektu ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców. Ponieważ przyjęcie ustawy skutkowałoby tym, że od przyszłego roku wskaźnik nie będzie obowiązywał, nie odbyła się dyskusja na temat wskaźnika. Było to tym bardziej uzasadnione, że zdaniem partnerów społecznych, nie byłoby możliwe jego uzgodnienie. Tym samym Trójstronna Komisja nie osiągnęła porozumienia w sprawie wysokości maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców na 2010 r.

W trakcie dyskusji strona społeczna jednoznacznie opowiedziała się z uchyleniem ustawy przy jednoczesnym pozostawieniu zapisów w sprawie trybu negocjacji. KPP natomiast wyraża zgodę pod warunkiem uchylenia również tzw. ustawy kominowej.

Następnie MSP przedstawiło informację na temat planów procesów prywatyzacji. Realizowany jest program prywatyzacyjny przyjęty przez Radę Ministrów w ubiegłym roku. Do końca 2011 roku planowane jest sprywatyzowanie 800 podmiotów. Przygotowany jest również projekt rządowy dotyczący prywatyzacji pracowniczo-menadżerskiej.

OPZZ zwróciło uwagę na konieczność prywatyzacji w drodze dialogu oraz łącznie z zawieranymi pakietami socjalnymi. Podniosło również problem trudnej sytuacji w polskich stoczniach.

Minister Infrastruktury przedstawił informację na temat polityki transportowej państwa. Poinformował, że obowiązuje szereg dokumentów strategicznych, natomiast głównym w zakresie transportu jest „Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025”. Nakreśla on główne kierunki zmian w branży, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Nacisk kładzie się na poprawę jakości i konkurencyjności polskiego transportu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

OPZZ zabiega o spójną debatę na forum Trójstronnej Komisji nad strategiami dot. transportu oraz stanem ich realizacji. Zdaniem organizacji problem jest bardzo ważny z uwagi na rolę jaką odgrywa ta branża w rozwoju gospodarczym kraju oraz z uwagi na fakt, iż powstaje europejska polityka transportowa. Ponadto debata jest uzasadniona przyspieszoną prywatyzacją w sektorze. Podobnego zdania jest również FZZ, które podniosło dodatkowo problem pakietów socjalnych związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw transportowych. Organizacja podniosła również problem polskich kolei oraz wykorzystania środków unijnych do rozwoju transportu.

BCC zwróciło m.in. uwagę na system bezpieczeństwa na polskich drogach oraz spraw związanych ze stanem polskich samochodów i dróg.

KPP natomiast podniosło m.in. kwestię barku właściwego potraktowania w strategii spraw dot. transportu drogowego, w tym publicznego. KPP jest przeciwne zmianom w PIT.

Minister Infrastruktury zaproponował partnerom społecznym odbycie debaty nt. polityki transportowej w miesiącu listopadzie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: