Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

104 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

16-06-2015

W dniach 1 – 13 czerwca br. odbywała się w Genewie 104 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy. Uczestniczyła w niej trójstronna (rząd-pracodawcy-pracownicy) delegacja polska pod przewodnictwem, pełniącego funkcję delegata rządowego, Jacka Męciny, Sekretarza Stanu w MPiPS. Funkcję delegata pracodawców pełnił w tym roku Jacek Kokot, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego zaś pracowników Stanisław Różycki, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Tematem przewodnim Konferencji było „Budowanie przyszłości z godną pracą”. Obradowała ona na sesjach planarnych i w komitetach.  Komitety MKP zajmowały się takimi kwestiami jak: ułatwianie przechodzenia z gospodarki nieformalnej do formalnej (działalność normotwórcza), małe i średnie przedsiębiorstwa oraz godna praca i tworzenie produktywnego zatrudnienia a także dyskusja okresowa na temat celu strategicznego ochrona socjalna (ochrona pracy) w ramach follow-up Deklaracji MOP z 2008 r. dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. Ponadto, w ramach kontroli stosowania przez państwa członkowskie postanowień ratyfikowanych przez nie konwencji, dokonano analizy najbardziej rażących przypadków naruszeń.

Sesje plenarne odbywały się w dniach 4-12 czerwca. W ich trakcie uczestnicy Konferencji odnosili się w swoich wystąpieniach do tematów poruszonych w raportach Dyrektora Generalnego MBP oraz Przewodniczącego Rady Administracyjnej MBP. Do udziału w Konferencji, w charakterze gości honorowych został zaproszony Prezydent Francji François Hollande,  Prezydent Ghany  John Dramani Mahama, Prezydent Panamy Juan Carlos Varela oraz laureat pokojowej nagrody Nobla z 2014 r.  Kailash Satyarthi, wybitny działacz na rzecz likwidacji pracy dzieci na świecie.

W trakcie Konferencji odbył się, mający charakter dyskusji panelowej, tzw. World of Work Summit nt. Godna praca i zmiany klimatu. Dyskusja ta odbywała się w przededniu konferencji klimatycznej w Paryżu.

Konferencja zakończyła się przyjęciem, w drodze głosowania, zalecenia dotyczącego przechodzenia z gospodarki nieformalnej do formalnej (przyjęte większością 484 głosów) oraz projektu programu i budżetu Organizacji na lata 2016-17. W drodze głosowania, przyjęto w poczet członków Organizacji 186 państwo, Wyspy Cooka. Państwo to, nie będąc członkiem ONZ (jest ono stowarzyszone z Nową Zelandią), ubiegało się o przyjęcie do MOP m.in. ze względu na wolę ratyfikowania Konwencji MOP o pracy na morzu z 2006 r.

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/lang--en/index.htm

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: