Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Informacja na temat wyboru najkorzystniejszej oferty

22-06-2015

W dniu 3 czerwca 2015 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej www.dialog.gov.plzapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy na wykonanie zamówienia w formie  usługi cateringowej dla 30 uczestników szkolenia – przedstawicieli urzędów marszałkowskich - pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa regionalna” współorganizowanego w dniach 25-26 czerwca br.  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,   w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego  „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.  Dodatkowo w ramach procedury konkurencyjnej dla wykonania powyższego zamówienia w dniu  4 czerwca 2015 r. przesłano zapytanie ofertowe i formularz ofertowy pocztą elektroniczna pięciu firmom cateringowym.

Termin składania ofert drogą elektroniczną upływał z dniem 10 czerwca 2015 r. (włącznie). W tym terminie oferty nadesłało dziewięć  firm.

Przy wyborze oferty kierowano się, zgodnie z zapytaniem ofertowym, najniższą ceną, z uwagi na to, że wagę tego kryterium określono jako 100 %.

Zgodnie z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę w najniższej cenie, przedstawioną przez firmę Masters Catering S.C. Patryk Cywiński Karol Konieczny z Warszawy.    

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: