Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Przyjęcie przez Sejm ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

26-06-2015

W dniu 25 czerwca Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Rada będzie nowym forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, zastępując Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Projekt ustawy jest efektem wspólnych prac ekspertów związkowych z NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych; pracodawców z Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club oraz przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. O konieczności zmian dotyczących zasad działania instytucji dialogu społecznego mówiły wszystkie ze stron: związki zawodowe, organizacje pracodawców, a także strona rządowa. W styczniu br. partnerzy społeczni przedstawili swoje propozycje zmian oparte na wspólnie wypracowanym kompromisie. Dalsze prace nad projektem ustawy były prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z udziałem członków Komisji Trójstronnej. Celem nowej regulacji – zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych, jest opracowanie nowej formuły dialogu społecznego dostosowanej do współczesnych wymagań i oczekiwań wszystkich stron dialogu, która redefiniuje zakres i tryb działania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. 

Podczas wystąpienia w Sejmie przed głosowaniem nad ustawą minister Władysław Kosiniak –Kamysz powiedział: - Są takie ustawy, które w szczególny sposób wypełniają przesłania Konstytucji, wypełniają jej najważniejsze założenia. Jednym z podstawowych obowiązków funkcjonowania państwa prawa jest dialog społeczny. Ta ustawa wzmacnia partnerów społecznych, nadaje nowe uprawnienia przedstawiania aktów prawnych i ich opiniowania.  Daje szansę na bardziej wnikliwą analizę przedstawianych projektów prawnych, ale daje też niezależność partnerów społecznych w przedstawianiu swoich propozycji. Daje szansę na zupełnie nową jakość dyskusji społecznej i dialogu społecznego. Jest to jedna z najważniejszych ustaw rozpatrywanej przez Wysoka Izbę w tej kadencji ze względu na swoją zawartość, ale też sposób procedowania, wynegocjowania, poparcia i akceptacji przez wszystkie strony dialogu społecznego

Rada Dialogu Społecznego nie będzie jedynie forum dyskusji i konsultacji. Strony związków i pracodawców zyskają prawo do przygotowywania projektów aktów prawnych.  Przewodniczyć Radzie będzie naprzemiennie przedstawiciel każdej ze stron.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: