Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego

26-06-2015

W dniu 23 czerwca 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  odbyło się spotkanie  Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, które prowadził Pan Wojciech Słaby – Prezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody „Lewiatan”. W spotkaniu udział wzięli  przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zespół Ekspercki zaproszony przez Prezesa, reprezentowany przez dyrektorów najlepszych szkół odzieżowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu , Zespołu Szkół im. S.Reymonta w Częstochowie, kierowników kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałem Integracyjnym w Białymstoku i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, a także przedstawiciele PARP oraz  przedstawicielka Rynku Mody. 

Tematem spotkania  było podsumowanie dotychczasowej działalności Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej a także omówienie planu dalszej pracy w celu rozwiązywania problemów braku wykwalifikowanych kadr dla przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów. Podstawą dyskusji były prezentacje Prezesa W. Słabego, przedstawicieli PARP a także informacje Zespołu Eksperckiego i przedstawicieli resortów.

W trakcie dyskusji  poruszono problem  zachęty młodzieży do nauki w szkołach odzieżowych oraz tego jak kształcić młodzież, aby kwalifikacje absolwentów były zbliżone do oczekiwanych przez przedsiębiorców. Stwierdzono, że warunkiem rozwiązania problemu braku wykwalifikowanych kadr i zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży jest ścisła współpraca między: Szkołą przemysłu mody, Zakładem Odzieżowym/Tekstylnym, Lokalną władzą i mediami lokalnymi. Przedstawiciele PARP przedstawili propozycje powołania Rady ds. Kompetencji Zawodowych, co spotkało się z dużym uznaniem uczestników dyskusji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: