Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnej...

Posiedzenie Trójstronnej...

Posiedzenie Trójstronnej...

Posiedzenie Trójstronnej...

Trójstronna Komisja o waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r., minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2016 r. oraz założeniach projektu budżetu państwa na rok 2016, w tym kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016 r.

26-06-2015

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 26 czerwca br., i które poprowadził minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, jej przewodniczący, poświęcone było problematyce:

  • zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r.
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
  • założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016 r.

Propozycję strony rządowej - pozostawienia zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. - poparła strona pracodawców. W przesłanym do resortu wspólnym stanowisku central związkowych w tej sprawie, nieuczestniczących w posiedzeniu, zaproponowano, by zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r. wyniosło nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 r. zwiększony o 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015.

Brak porozumienia w Trójstronnej Komisji w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. oznacza, że podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie pozostaje
w gestii Rady Ministrów.

Minister pracy i polityki społecznej W. Kosiniak-Kamysz poinformował, że 11 czerwca br. Rada Ministrów przedstawiła Trójstronnej Komisji propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1850 zł, co oznacza wzrost o 100 zł w stosunku do br. Jednogłośna propozycja związków zawodowych w kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r. przewiduje wzrost o 130 zł, zaś ustawowe minimum w tym zakresie wynoszące 1782 zł (wzrost o 32 zł) – to propozycja pracodawców. Rządowe przedłożenie wydaje się zatem być wyważoną decyzją, uwarunkowaną wyraźnie poprawiającą się sytuacją na rynku pracy (stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. 9,8% wobec 10,5% przewidywanego na koniec br.) oraz dość optymistyczną prognozą wzrostu gospodarczego (PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,8% w 2016 r. wobec 3,4% w br.) i poziomu inflacji w 2017 r. (1,7%).

Podsekretarz stanu w ministerstwie finansów Artur Radziwiłł przedstawił informację o przyjętej przez Radę Ministrów propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie wynoszącym 100% w ujęciu nominalnym, co oznacza, że wynagrodzenia podsektora centralnego w 2016 r. nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem. W przyszłym roku rząd przewidział jednak przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które, co do zasady, od 2010 r. są objęte „zamrożeniem”. W konsekwencji dodatkowe koszty dla budżetu państwa wyniosą około 2 mld zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. i wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w przyszłym roku będą jeszcze przedmiotem obrad Trójstronnej Komisji w lipcu br.

Wiceminister A. Radziwiłł potwierdził aktualność prognozy wskaźników makroekonomicznych, szczegółowo omówionej przez ministra finansów Mateusza Szczurka na posiedzeniu Komisji 10 czerwca br. w prezentacji założeń projektu budżetu państwa na rok 2016 przyjętych przez Radę Ministrów 9 czerwca br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: