Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Szkolenie dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich „Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa regionalna”

01-07-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie pojawić się mogą w toku realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, a także w kontekście wdrażania zasad CSR, zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa regionalna”. Szkolenie odbyło się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w siedzibie Centrum Dialogu i Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.  W programie znalazły się wystąpienia ekspertów z zakresu CSR oraz część warsztatowa.

Warto podkreślić, że u podstaw inicjatywy przeprowadzenia tego szkolenia leżało przekonanie, że administracja, zwłaszcza samorządowa, może i powinna odgrywać istotną rolę w zapewnianiu lokalnym przedsiębiorstwom sprawnej adaptacji do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Z kolei aktywny udział firm w życiu danego regionu, w szczególności w drodze realizacji zasad CSR, przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności, a lepsza współpraca z władzami samorządowymi ułatwia przedsiębiorstwom trwałe zakorzenienie się w społeczności lokalnej i pełniejsze realizowanie celów zrównoważonego rozwoju.

W zorganizowanym przez MPiPS i MG szkoleniu wzięło udział po dwóch przedstawicieli z 14 urzędów marszałkowskich. Przebieg szkolenia  zarówno wykładów jak i warsztatów spotkał się z pozytywnym przyjęciem uczestników. Zaprezentowane przez nich działania z zakresu społecznej odpowiedzialności  podejmowane na terenie  ich „małych ojczyzn” zrobiły duże wrażenie na organizatorach, którzy w ramach follow up szkolenia zakładają stały kontakt z urzędami marszałkowskimi w celu wymiany informacji i zacieśniania współpracy we wdrażaniu zasad CSR.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: