Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

09-05-2017

W dniu 8 maja 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się kolejne  posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej pod przewodnictwem p. Jerzego Szmita, Sekretarza Stanu w MIiB,

 

Głównym tematem spotkania był projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk. Celem projektowanego rozporządzenia jest uporządkowanie i zapewnienie spójności przepisów w zakresie obowiązków i zadań zarządzającego lotniskiem z zakresu ratownictwa medycznego. Uzasadnienie dla wprowadzonych regulacji stanowi Rozdział 6 Załącznika nr 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. W pkt 6.35 – 6.41 załącznika określono szereg ułatwień, koniecznych do wdrożenia środków ochrony zdrowia publicznego, nagłej pomocy medycznej oraz kwarantanny zwierząt i roślin. W ich skład wchodzi m.in.: obowiązek zapewnienia środków ochrony zdrowia publicznego na terenie portów lotniczych oraz utrzymania obiektów i usług przeznaczonych do pierwszej pomocy, a także stworzenia możliwości pozwalających na szybkie kierowanie poważniejszych przypadków pod kompetentną opiekę medyczną. W wyniku dyskusji postanowiono powołać zespół roboczy którego zdaniem będzie praca na ww. projektem.

 

Wybrano również współprzewodniczących Zespołu oraz został zatwierdzony i podpisany Regulamin Zespołu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: