Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

10-05-2017

W dniu 8 maja 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, które prowadził Pan Jerzy Szmit – Podsekretarz Stanu w MIiB. Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów.

Pierwszą część spotkania poświęcono sprawom organizacyjnym. Przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego spotkania, dokonano wyboru współprzewodniczących i ukonstytuowano składu Zespołu.

Rozpatrzono także wniosek o włączenie w skład Zespołu przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ustalono, że zgodnie z regulaminem prac Zespołu dwaj przedstawiciele KWRiST zostaną zaproszeni do prac z głosem doradczym.

Dalsza część posiedzenia była poświęcona prezentacji stanowisk członków Zespołu w zakresie wynagradzania kierowców oraz nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, a także dyskusji na temat modelu wynagradzania kierowców oraz przedstawionych stanowisk. Zarówno pracodawcy, jak i związkowcy opowiedzieli się za opracowaniem przejrzystych i jednoznacznych regulacji prawnych. Jednocześnie zgodnie uznali konieczność ewolucyjnego wprowadzania zmian, tak aby nie zagroziły one rentowności i konkurencyjności branży.

Ze względu na charakter proponowanych zmian w przepisach ustalono, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uzyska opinie Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. Po tym terminie MIiB przygotuje harmonogram prac Zespołu i zwoła jego kolejne posiedzenie. Przyjęto także wstępnie koncepcję powołania dwóch podzespołów roboczych: ds. systemu wynagradzania kierowców oraz ds. czasu pracy kierowców.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: