Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej

17-05-2017

W dniu 16 maja 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej. Stronę rządową reprezentowali: Pani Jadwiga Emilewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pan Rafał Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zespół został powołany na podstawie art. 40 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego jako wykonanie Uchwały nr 22 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw branży spożywczej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony związków zawodowych oraz strony pracodawców.

Celem powołania Zespołu, jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla zapewnienia warunków rozwoju i poprawy konkurencyjności branży spożywczej oraz godzenia interesów stron i zachowania pokoju społecznego w branży.

Pierwsze spotkanie poświęcone było dyskusji nad projektem regulaminu prac zespołu oraz sprawom organizacyjnym.

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: