Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

27-07-2017

W dniu 25 lipca 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się kolejne  posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej pod przewodnictwem p. Roberta Siarnowskiego, współprzewodniczącego ze strony związkowej.

 

Omówione zostały postanowienia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk. Celem projektowanego rozporządzenia jest uporządkowanie i zapewnienie spójności przepisów w zakresie obowiązków i zadań zarządzającego lotniskiem z zakresu ratownictwa medycznego.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentował obecne uregulowania wcześniejszych emerytur dla pracowników branży lotniczej. W wyniku dyskusji związki zawodowe zgłosiły postulat, włączenia do systemu zaopatrzeniowego służb mundurowych, pracowników lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych.

 

Wybrano również nowego Sekretarza Zespołu, p. Beatę Mieleszkiewicz – Dyrektora Departamentu Lotnictwa.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-07-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: