Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

28-07-2017

W dniu 27 lipca 2017 roku w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej –Marka Gróbarczyka i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Krzysztofa Michałkiewicza.  Spotkanie prowadził współprzewodniczący Zespołu p. Paweł Brzezicki ze strony pracodawców. Była to kontynuacja posiedzenia z dnia 30.06.2017 roku.

Na wstępie przedstawiciel MGMiŻŚ przedstawił informację na temat prac zespołu roboczego do spraw praktyk studenckich. Praktyki na statkach handlowych są obciążeniem dla armatorów. W Polsce brak jest podstaw prawnych do refundowania praktyk z budżetu państwa. Odbędzie się jeszcze jedno spotkanie w sprawie praktyk.

Ministerstwo Finansów przedstawiło informację na temat opodatkowania dochodów marynarzy w 15 krajach UE. W poszczególnych państwach są różne rozwiązania.

Następnie zgodnie z agendą posiedzenia omówiono: kwestie aktualnej sytuacji polskich marynarzy w kontekście podatku PIT, projekt regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatków polskich marynarzy, ocenę funkcjonowania ustawy o pracy na morzu, ratyfikacji Konwencji MOP nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, projekt ustawy o pracy na statkach rybackich, wynagrodzenia pracowników terenowej administracji morskiej (urzędy morskie i okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego) w kontekście budżetu na rok 2018. Strona społeczna przyjęłą do wiadomości przedstawione informacje. Ustalono, że zgłoszone na posiedzeniu wnioski ujęte zostaną w protokole z posiedzenia Zespołu.

Na zakończenie poinformowano o dialogu społecznym w PŻM. Podpisane zostało porozumienie między stronami, które nie zamyka możliwości dalszych negocjacji.

Ponadto przedstawiciel strony związkowej poinformował o braku dialogu w GPC Gdynia i istniejącym tam konflikcie. W tej sprawie złożył pismo na ręce Min. M. Gróbarczyka

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-07-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: