Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego

31-07-2017

W dniu 27 lipca 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, któremu przewodniczył p. Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu udział wzięli: p. Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, p. Witold Słowik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 

Tematem przewodnim posiedzenia była problematyka związana z możliwościami rozwojowymi i produkcyjnymi polskich stoczni.

Omówiono realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze reindustrializacja. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pilotuje prace związane z realizacją części dotyczącej przemysłu okrętowego. W ramach tej części w SOR zostały zamieszczone dwa projekty: Projekt strategiczny Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego, Projekt flagowy: Batory.

Dokonano przeglądu standardów zatrudnienia i pracy w poszczególnych firmach z uwzględnieniem form zatrudnienia. Spółki z grupy MARS wraz ze spółkami partnerskimi zatrudniają łącznie ponad 4600 osób oraz zapewniają ponad 2400 miejsc pracy dla pracowników firm kooperujących. Część pracowników zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę  ale są również osoby na podstawie umów cywilno-prawnych, co nie sprzyja właściwej wydajności pracy. Związki zawodowe optują o zmniejszenie kosztów pracy, co spowodowałoby większą konkurencyjność polskich Stoczni.

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-07-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: