Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

25-08-2017

W dniu 23 sierpnia  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wziął Andrzej Jacyna - p.o  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz  przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Urzędu Zamówień Publicznych.

Tematyka posiedzenia obejmowała kontynuację dyskusji związanej z kryteriami pozacenowymi  w zamówieniach na zakup leków oraz na temat zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54.

Przedstawiciel Pracodawców RP poinformował, że organizacja zwróciła się o opinię do niezależnego eksperta z prośbą o ocenę czy z punktu widzenia przepisów dyrektyw unijnych możliwe jest stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w kwestii leków. Informacja w powyższej sprawie będzie znana w połowie września br. Ponadto zwrócono się z prośbą o dokonanie przeglądu wyroków Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie przetargów lekowych.

Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia podkreśliło, że kryteria pozacenowe istnieją, ale głównymi kryteriami wykorzystywanymi w przetargach centralnych jest data ważności preparatu oraz wymienialność leku.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano na temat zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54.  Przewodniczący przypomniał, że zadłużenie szpitali w stosunku do przedsiębiorców wynosi około 11 mld zł. a termin płatności osiąga już 285 dni. W związku z tym przedstawił trzy propozycje zmian zapisu tego artykułu. Uzgodniono, że tematyka powróci do dyskusji na wspólnym posiedzeniu zespołów: doraźnego ds. zamówień publicznych i podzespołu ds. ochrony zdrowia.

Następnie Prezes NFZ przedstawił informacje na temat planu finansowego NFZ.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-06-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: