Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

20-10-2017

Z udziałem Ministra Zdrowia - Konstantego Radziwiłła w dniu 19 października br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego poświęcone obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentował Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

Strona społeczna Prezydium Rady poinformowała Ministra, że najwłaściwszym forum do prowadzenia rozmów w kwestii finansowania całego systemu ochrony zdrowia oraz niskich płac pracowników ochrony zdrowia jest Rada Dialogu Społecznego – zespół ds. usług publicznych. Partnerzy społeczni podtrzymali wspólną decyzję o odmowie przystąpienia do prac w powołanym przez Ministra Zdrowia Zespole do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.

Minister poinformował, że Zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania został jużpowołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października br. Pierwsze spotkanie Zespołu zaplanowano na dzień 20 października br. Jednocześnie zadeklarował udział w pracach Zespołu ds. usług publicznych RDS.                                                                 

Członkowie Prezydium zdecydowali, że na spotkanie Zespołu ds. usług publicznych RDS, które odbedzie sie 24 października br. zostaną zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Cyfryzacji. Zaproszeni zostaną również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Porozumienia Zwodów Medycznych (w tym Porozumienia Rezydentów), Konwentu Marszałków Województw RP, Związku Powiatów Polskich, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia nakładów w ochronie zdrowia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: