Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

23-10-2017

W dniu 20 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Stronę rządową na posiedzeniu reprezentowali Pan Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, a także przedstawiciele resortów energii, finansów, środowiska oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Na spotkaniu obecni byli również reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Podczas posiedzenia poruszono następujące kwestie:

  • Wyniki prac nad ustawą o zmianie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw używanych do ogrzewania.
  • Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
  • Postęp prac nad ,,Programem dla sektora węgla brunatnego”.
  • Problemy i zagrożenia związane z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo i Złoczew.
  • Procedurę postępowania Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących ustalania prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego.
  • Sprawy pracownicze PAK KWB Adamów w aspekcie dalszego funkcjonowania Kopalni po 2017 roku.
  • Informację o Sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PAK KWB Konin S.A.
  • Informację o sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów.

 
Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad kształtem programu dla branży węgla brunatnego, którego ostateczna wersja powinna zostać przyjęta w pierwszej połowie 2018 roku.

Debatując nad nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze Ministerstwo Środowiska zapowiedziało dalsze prace nad uproszczeniem procedury przedłużania koncesji dla odkrywek węgla brunatnego.

W trakcie dyskusji o zaawansowaniu prac związanych z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego najwięcej czasu poświęcono złożu węgla brunatnego Ościsłowo. Wszystkie strony Zespołu zgodziły się co do nadrzędnego interesu publicznego inwestycji oraz jej strategicznego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Władze PAK KWB Konin oraz przedstawiciele RDOŚ w Poznaniu zadeklarowali chęć pełnej współpracy tak, by jak najszybciej możliwe było wydobycie węgla brunatnego z odkrywki w Ościsłowie.

Podczas posiedzenia Zespołu omówiono również procedurę postępowania ZUS w sprawach dotyczących ustalania prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego. Ustalono, że w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją przepisów emerytalnych w najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie przedstawicieli ZUS, kierownictwa kopalni oraz związków zawodowych.

Zgłoszone przez partnerów społecznych uwagi odnoszące się do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw używanych do ogrzewania mają być przedmiotem spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska. 
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: