Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. usług publicznych

25-10-2017

W dniu 24 października 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych do którego zostali doproszeni członkowie podzespołu ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Maciej Mikołowski – Zastępca Prezesa NFZ ds. finansowych

Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan poinformowała o ustaleniach jakie zapadły podczas nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Rady w dniu 19 października br. Przypomniała, że strona społeczna Prezydium uzgodniła, że najwłaściwszym forum
do prowadzenia rozmów w kwestii finansowania całego systemu ochrony zdrowia oraz niskich płac pracowników ochrony zdrowia jest Rada Dialogu Społecznego – zespół ds. usług publicznych.

Następnie strona społeczna Zespołu wskazała kwestie jakie powinny zostać rozpatrzone w pierwszej kolejności: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB w ciągu 3 lat oraz nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustalono, że do 6 listopada br. partnerzy społeczni przedstawią Ministerstwu Zdrowia swoje oczekiwania, a następnie odbędzie się posiedzenie Zespołu – zaplanowane na dzień 15 listopada br. Uzgodniono, że resort zdrowia przed posiedzeniem odniesie się do przekazanych propozycji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: