Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

27-10-2017

W dniu 26 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych z udziałem Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Generalnego Inspektora Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i MRPiPS.

Pierwsza część spotkania dotyczyła przesłanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zniesienie zasady ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Wiceminister Marcin Zieleniecki poinformował, że jest to wstępny etap prac nad projektem, choć równolegle została uruchomiona procedura prac wewnątrz Rady Ministrów. Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat emerytur pomostowych. Zdaniem wszystkich central związkowych należałoby uchylić wygaszanie emerytur pomostowych. Wiceminister Marcin Zieleniecki przypomniał, że w rządowym raporcie podsumowującym przegląd systemu emerytalnego znalazła się informacja, iż szacunkowa składka na emerytury pomostowe powinna w przyszłości wzrosnąć z 1,5 do 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: