Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

27-10-2017

W dniu 26 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Urzędu Zamówień Publicznych.

Na posiedzeniu został przedstawiony dokument roboczy z dnia 25 października 2017 r. „Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych Strony pracodawców i Strony pracowników Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego”. Zawiera on omówienie propozycji wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych w odniesieniu do następujących celów kierunkowych: wzmocnienie pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji; rozszerzenie zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; zwiększenie przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne oraz stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 Euro; rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych; profesjonalizacja udzielania zamówień publicznych (w tym w ramach ustaw szczególnych – m.in. w zakresie finansów publicznych); zapewnienie udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odnieśli się do ww. materiału. Po zakończeniu dyskusji nad szczegółowymi propozycjami rozwiązań reprezentant MR poinformował o harmonogramie prac resortu nad ustawą Prawo zamówień publicznych.
Podkreślono również rolę doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych w pracach nad ustawą.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: