Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych

26-10-2017

W dniu 25 października  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. Spotkanie prowadził Pan Marek Kowalski.

Na posiedzeniu zostały przedstawione uwagi partnerów społecznych do przygotowanej na zlecenie Rady Dialogu Społecznego ekspertyzy „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu zamówień publicznych”. Autorzy uwzględnili zgłoszone uwagi. Zespół jednogłośnie przyjął  przygotowaną ekspertyzę. Ustalono, że zostanie ona przekazana do Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Rozwoju.

Następnie, w trakcie dyskusji, omówiono obszary tematyczne do nowej ustawy Pzp zgłoszone przez stronę pracodawców i stronę pracowników, wokół których powinny zostać przeprowadzone prace celem wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych. Ustalono, że w obszarach tych należy uwzględnić także rekomendacje przyjęte w w/w ekspertyzie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: