Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych

31-10-2017

W dniu 27 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”.

Przedmiotem obrad Zespołu była przede wszystkich dyskusja nad przedstawioną przez Komisję Europejską propozycją ustanowienia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Strony pracowników i pracodawców w Zespole wypracowały wspólne stanowisko dotyczące Filaru.

Kolejnym punktem obrad Zespołu była kwestia dalszego postępowania z ekspertyzą „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”., Następnie, po zaprezentowaniu przez przedstawicielkę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacji na temat udziału trójstronnej delegacji polskiej w 106 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, członkowie omawiali różne zagadnienia związane ze współpracą z MOP. 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: