Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

07-11-2017

W dniu  6 listopada 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu.

W pierwszym punkcie porządku obrad, zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Obywatelskiego Forum Legislacji przedstawili informację na temat prowadzenia procesu legislacyjnego. Zwrócono mi in. uwagę na konieczność unormowania procesu stanowienia prawa na poziomie ustawowym, potrzebę poprawienia jakości Oceny Skutków Regulacji, wydłużenie czasu prowadzenia konsultacji publicznych z 14 dni do postulowanych przez instytucje europejskie 6 tygodni, przywrócenie w Regulaminie pracy Rady Ministrów obowiązku opracowywania założeń do aktów prawnych.
Dyskusję zakończono deklaracją współpracy między OFL a Zespołem oraz zaproszeniem członków Zespołu na prezentację rocznego raportu przygotowywanego przez organizację oraz dyskusję nad nim.

W dalszej części obrad omówiono propozycje rozszerzenia współpracy pomiędzy Radą Dialogu Społecznego a Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. Przewodniczący Zespołu poinformował o zaplanowanej przez BCC na grudzień br. konferencji poświęconej tej tematyce.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: