Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

27-11-2017

W dniu 23 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych.

Tematem spotkania był dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego”. Zakłada on propozycje wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych w odniesieniu do następujących celów kierunkowych:

  1. wzmocnienie pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji;
  2. rozszerzenie zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  3. zwiększenie przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne oraz stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 euro;
  4. rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych;
  5. profesjonalizacja udzielania zamówień publicznych (w tym w ramach ustaw szczególnych – m.in. w zakresie finansów publicznych);
  6. zapewnienie udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych.

W toku dyskusji partnerzy społeczni postanowili, że w terminie do 7 grudnia 2017 r. zostaną wypracowane stanowiska poszczególnych organizacji, a także zgłoszone ewentualne uwagi i propozycje do powyższego dokumentu. Ustalono również, że strona pracowników i strona pracodawców Zespołu będzie reprezentowana na spotkaniu warsztatowym organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju w dniach 4 – 5 grudnia 2017 r. w Falentach na temat opracowania ogólnych kierunków i koncepcji nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 12 grudnia 2017 roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: