Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

06-12-2017

W dniu 5 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, które prowadził Współprzewodniczący Podzespołu Pan Jan Świątek – Prezes Związku Pracodawców Polskie Szkło.

Podczas posiedzenia omówiono zgłoszone przez partnerów społecznych tematy. Pierwszym
z nich był wniosek Federacji Związków Zawodowych Szkło o rozpoczęcie prac nowelizacji załącznika nr 1 „Wykaz prac w szczególnych warunkach” do ustawy z dnia 19.12.2008 roku
o emeryturach pomostowych. Na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy w zakładach pracy branży szklarskiej zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratoria badania i pomiary parametrów mikroklimatu gorącego oraz wydatku energetycznego. Po analizie wyników badań przez Centralny Instytut Ochrony Pracy odbędzie się dyskusja na temat dalszego procedowania albo poprzez zmianę ustawy, albo zmianę interpretacji przepisów przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że do Rady Dialogu Społecznego został skierowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych projekt zmiany ustawy o emeryturach pomostowych, który zakłada m. in. likwidację wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Ciałem, które jest odpowiednie zarówno w zakresie zmiany ustawy o emeryturach pomostowych w zakresie likwidacji charakteru wygasającego tych świadczeń jak też ewentualnego podjęcia inicjatywy legislacyjnej jest Zespół ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS, który w dniu 6.12.2017 r. ma się zajmować tym tematem.

Ustalono, że Podzespół wróci do sprawy na swych kolejnych posiedzeniach.

Następnie przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiła obszerną informację na temat wprowadzenia ułatwień w zakresie praktycznej nauki zawodu. Członkom Podzespołu zostanie przesłana drogą e-mail przedstawiona prezentacja łącznie z podstawami prawnymi obowiązującymi w tym temacie. Przekazana zostanie również informacja
o organizowanych przez MEN spotkaniach na temat zawodów.

Kolejnym tematem były plany zmian na polskim rynku recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedstawiciel Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska poinformował, że prowadzone są prace analityczne i została zlecona ekspertyza, która ma wykazać, czy wprowadzenie takiego systemu jest w Polsce możliwe i wykonalne technicznie.

Następnym omawianym tematem był program wspierania termomodernizacji budynków jednorodzinnych jako narzędzie ograniczenia smogu. Podzespół przyjął informacje przekazaną przez przedstawiciela Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa.

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: