Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego ZP RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

08-12-2017

Projekt dokumentu pn. ,,Polityka Surowcowa Państwa” był przedmiotem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Jest on efektem rocznej pracy Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa, na czele którego stanął Główny Geolog Kraju, prof. Mariusz Orion Jędrysek. W chwili obecnej znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Główne założenia powyższego dokumentu przedstawił Hubert Schwarz – dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska. ,,Polityka Surowcowa Państwa”  oparta jest na dziewięciu podstawowych filarach i przewiduje szczegółowe zadania do podjęcia w ramach każdego z nich: Filar 1 - Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne; Filar 2 - Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi; Filar 3 - Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja; Filar 4 - Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa; Filar 5 - Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej Państwa; Filar 6 -Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych; Filar 7 - Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa; Filar 8 - Ryzyko i planowanie inwestycji; Filar 9 - Usprawnienie systemu podatków i danin.

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do niezbędnych surowców i to zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien stanowić stabilne zaplecze rozwoju gospodarczego i gwarantować bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostępności surowców, co zapewni także wysoki komfort życia obywateli i poprawi dostęp do towarów i usług. Cele i narzędzia wskazane w omawianym projekcie wpisują się w zainicjowane na przełomie lat 2009 – 2010 kierunki działań organów Unii Europejskiej, podejmowane w celu zaspokojenia kluczowych potrzeb surowcowych państw członkowskich. Są także kompatybilne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W dalszej części spotkania partnerzy społeczni przyjęli autonomiczne stanowisko w sprawie przedłużenia okresu funkcjonowania doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Został on powołany Uchwałą Nr 15  Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 września 2016 r. i miał zakończyć swoje prace do 31 grudnia 2017 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: