Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Szkolenie dla sekretarzy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

08-12-2017

Szkolenie zorganizowane przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się w dniach 5-6 grudnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

W pierwszej części szkolenia Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego przedstawił zaproponowane przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę zmiany do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Proponowane rozwiązania zostały opracowane w oparciu o przedłożone Prezydentowi RP rekomendacje przedstawicieli strony rządowej, strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Zawarte w projekcie ustawy propozycje mają na celu zwiększenie katalogu kompetencji Rady oraz strony społecznej, wzmocnienie organizacyjne Rady oraz wprowadzają zmiany w zakresie funkcjonowania i finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.Projekt nowelizacji znajduje się obecnie w konsultacjach z Radą Dialogu Społecznego.

W dalszej części spotkania przeprowadzono szkolenie, którego zakres tematyczny obejmował między innymi skuteczne pisanie i poprawne budowanie i redagowanie tekstów prasowych. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę w zakresie zasad tworzenia i redagowania pism urzędowych. Zapoznali się z podstawowymi zasadami tworzenia tekstów, redagowania i dystrybucji informacji w internecie, aby były zrozumiałe dla odbiorcy i oddawały treść przekazywaną przez nadawcę. Omówiono typowe zwroty, odmianę nazwisk oraz kolejność informacji jakie powinno zawierać pismo urzędowe. Słuchacze zgłębili sztukę konstruowania sprawozdań oraz protokołów z posiedzeń i zebrań.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: