Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Inauguracyjne posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

13-12-2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Podzespół zajmujący się problematyką administracji skarbowej został powołany w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu Zespołu RDS ds. usług publicznych. W skład Podzespołu wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Na posiedzeniu Podzespołu, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dokonano wyboru Przewodniczącego Podzespołu, którym został Tomasz Ludwiński reprezentujący Sekcję Krajową Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarność”.

Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji poinformował, że plan rozwoju KAS na lata 2017-2020 jest zbieżny z koncepcją zrównoważonego rozwoju kraju. Liczy na to, że powołanie Podzespołu - forum do dyskusji – przyczyni się do wypracowania najlepszych rozwiązań i zmian legislacyjnych przyczyniających się do rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.

W dalszej części spotkania partnerzy społeczni poinformowali o najbardziej nurtujących problemach. Szczegółowe zagadnienia do planu pracy Podzespołu, przekażą przed kolejnym posiedzeniem, które zostało zaplanowane na 28 grudnia 2017 r.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: