Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

13-12-2017

W dniu 12 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

  1. W pierwszym punkcie spotkania partnerzy społeczni odnieśli się do przygotowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy propozycji zmian do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
  2. Następne dyskutowano o zagadnieniach dotyczących pracowników młodocianych (w tym definicji pracownika młodocianego), które były przedmiotem prac specjalnie powołanego podzespołu.
  3. Kolejnym tematem spotkania była propozycja zmiany zapisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych w zakresie dopuszczenia w układach zbiorowych pracy zawieranych u pracodawcy użytkownika, wydłużenia okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Ustalono, że dalsze negocjacje w powyżej  wymienionych sprawach będą odbywały się w dialogu autonomicznym.

Dalsza dyskusja dotyczyła projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), konieczne stało się opracowanie zupełnie nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało taki projekt i we wrześniu br. skierowało do konsultacji społecznych. Jeszcze w grudniu Ministerstwo Cyfryzacji planuje konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Również i w tym przypadku partnerzy społeczni spotkają się jeszcze na rozmowach autonomicznych.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: