Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

13-12-2017

Dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego” był przedmiotem posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, które odbyło się 12 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie.

Zakłada on propozycje wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych w odniesieniu do następujących celów kierunkowych: 1) wzmocnienie pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji; 2) rozszerzenie zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) zwiększenie przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne oraz stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 euro; 4) rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych; 5) profesjonalizacja udzielania zamówień publicznych (w tym w ramach ustaw szczególnych – m.in. w zakresie finansów publicznych); 6) zapewnienie udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych.

W toku dyskusji partnerzy społeczni przeanalizowali i omówili część uwag oraz wniosków zgłoszonych do powyższego projektu przez poszczególne organizacje. Ze względu na obszerność dokumentu postanowiono, że dalsze prace nad nim będą przebiegać w trybie korespondencyjnym. Jednocześnie ustalono, że kwestie, których nie uda wyjaśnić się w ten sposób zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu Zespołu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: