Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

18-12-2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. w warszawskiej siedzibie Business Centre Club odbyło się specjalne wyjazdowe posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego, które prowadził Pan Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu.

Spotkanie było poświęcone dyskusji konferencyjnej nt. „Dialog społeczny centralnie i lokalnie. Jak poprawić jego skuteczność?”. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Komisji Dialogu społecznego. Stronę rządową reprezentował Pan Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pan Z. Żurek przedstawił cele i program konferencji oraz informacje o ankiecie. Dokument ten, zawierający 25 pytań na temat dialogu społecznego w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, został przekazany reprezentantom WRDS-ów. Na podstawie zebranych wypowiedzi będzie opracowany raport zbiorczy pt. „Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego oczami ich członków”, który zostanie przedstawiony Prezydium RDS. Wnioski wypływające z raportu mają służyć poprawie efektywności dialogu społecznego na różnych szczeblach oraz poprawie komunikacji między jego uczestnikami.

W dalszej części konferencji prof. dr hab. Juliusz Gardawski z SGH wygłosił wstęp poświęcony historii dialogu społecznego w Polsce, a następnie odbyła się dyskusja na temat problemów utrudniających działalność WRDS-ów, udrożnienia kanałów komunikacji, finansowania oraz obszarów, jakimi powinny zajmować się WRDS-y. Dyrektor Marek Waleśkiewicz przedstawił informację nt. przebiegu prac nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz przekazał informację dotyczącą zwiększenia finansowania WRDS-ów w kolejnych latach.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: