Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

RODO AKTUALIZACJA LISTY MEDIATORÓW

02-01-2018

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe przepisy we wszystkich państwach członkowskich zastąpią dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Mając powyższe na uwadze, zaistniała konieczność dostosowania zbioru danych osobowych dotyczących mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy – do wymogów nowych przepisów. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego zwraca się z prośbą o czytelne wypełnienie i podpisanie poniżej zamieszczonego kwestionariusza „Dane mediatora” i przesłanie oryginału w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 2 marca 2018 r. na adres:

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-12-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: