Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

06-02-2018

W dniu 2 lutego 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Stronę rządową reprezentowali Pan Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pan Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju, Pan Piotr Woźny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a także przedstawiciele resortów energii, finansów, środowiska oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Na spotkaniu obecni byli również reprezentanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej, a także Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Debatując nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Ministerstwa Energii, Środowiska oraz Przedsiębiorczości i Technologii zwróciły uwagę na jej znaczenie dla gospodarki komunalno-bytowej. Zapisy ustawy mają być stosowane do gospodarstw domowych i instalacji spalania do 1 MW. Zakończone uzgodnienia międzyresortowe miały na celu przede wszystkim doprecyzowanie przepisów dotyczących kwestii świadectw jakości paliw stałych oraz kontroli paliw stałych obejmowanych procedurą celną dopuszczania do obrotu. Na chwilę obecną w projektowanej ustawie utrzymano zakaz wprowadzania do obrotu węgla brunatnego dla sektora bytowo-komunalnego. Według zapowiedzi jeszcze w lutym br. ma rozpocząć się jej procedowanie w parlamencie.

Podczas posiedzenia rozmawiano też o ostatecznym kształcie oraz najważniejszych założeniach ,,Programu dla sektora węgla brunatnego w Polsce” oraz ,,Polityki surowcowej Polski”. Oba dokumenty są aktualnie na etapie konsultacji społecznych, które powinny zakończyć się w pierwszej połowie 2018 roku.

W trakcie debaty o zaawansowaniu prac związanych z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego najwięcej czasu poświecono złożu Ościsłowo. Wszystkie strony Zespołu zgodziły się co do nadrzędnego interesu publicznego inwestycji oraz jej strategicznego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przedstawiciele władz PAK KWB Konin zadeklarowali chęć pełnej współpracy z organami i instytucjami państwowymi w celu jak najszybszego rozpoczęcia wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo.

Ponadto kontynuowano dyskusję na temat procedury postepowania ZUS w sprawach dotyczących ustalania prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego. Przedstawiono ustalenia, które zapadły podczas spotkań przedstawicieli ZUS z kierownictwem oraz związkami zawodowymi działającymi w PAK KWB Konin. Miały one na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów emerytalnych. Podobne spotkanie ma zostać zorganizowane również w rejonie bełchatowskim.

Aktualna sytuacja w zakresie spraw pracowniczych w PAK KWB Adamów, PAK KWB Konin S.A., oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów ma być przedmiotem mających odbyć się w najbliższym czasie spotkań związków zawodowych z władzami poszczególnych spółek.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: