Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego

11-04-2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, któremu przewodniczył p. Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu udział wzięli: p. Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, p. Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz członkowie zespołu.

Tematem przewodnim posiedzenia była problematyka związana z zatrudnieniem pracowników (w tym obcokrajowców) w polskich stoczniach. W trakcie dyskusji mówiono o poziomie wdrażania  Europejskich Standardów Zatrudnienia w poszczególnych polskich firmach, ze szczególnym uwzględnieniem form zatrudnienia,kosztów pracy oraz ich wpływu na konkurencyjność polskich stoczni i rynek pracy. Zwrócono również uwagę na konieczność reaktywacji szkolnictwa zawodowego i prowadzenia właściwej polityki kadrowej dla przemysłu stoczniowego.

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił  również informację o realizacji postanowień ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która weszła w życie  1 stycznia 2017 r. Założonym przez ustawodawcę celem, jest pobudzenie rozwoju szeroko pojętego polskiego przemysłu morskiego, w szczególności poprzez wprowadzenie szeregu preferencji podatkowych.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: